Kundinformation: Vi säkrar upp och förbättrar skyddet i Windowsmiljön

Written by Ballou. Posted in Support, Webbhotell

För att ytterligare säkra upp och förbättra din trygghet i vår nya Windowsmiljö har vi aktiverat ett skydd mot skadlig kod. Detta för att kunna identifiera skadlig kod i filer som ligger på dessa servrar.

De flesta filer som idag ligger på en delad webbmiljö är kodade på olika sätt och fungerar inte som vanliga filer på en dator. En elak person kan därför gömma instruktioner och funktioner på en mängd sätt som gör dem näst intill omöjliga att upptäcka med ett vanligt öga. Den kan använda flera filer som i sig är ofarliga men när en besökare på en hemsida läser in filen slås dessa samman och kan på så vis aktivera skadlig kod. Detta är många gånger anledningen till att ett vanligt virusprogram inte hittar faran.

Optimera er IT-miljö så att det gynnar hela verksamheten

Written by Daniel Artursson. Posted in Blandat

Att optimera sin IT-miljö är en daglig fråga i de allra flesta organisationer. Vi lägger ner väldigt mycket tid på att analysera och försöka få fram konkreta förslag på förändringar som kan göras för att optimera sin IT-miljö. Det är dock lätt att vi analyserar alldeles för mycket och alldeles för djupt vilket kan resultera i att man inte hinner genomföra några förändringar då man fastnar i analysfasen.

Det är viktigt att förstå att optimering av IT-miljö ofta måste gå hand i hand med förändringar och optimeringar i arbetsprocesser. Det kräver förändringar i båda leden för att det verkligen ska bli en optimering som gynnar företaget. Medarbetare vill ofta ha bättre och nyare IT-system som bättre stödjer deras önskemål och arbete – däremot är de inte alltid lika villiga att förändra sina rutiner och arbetsprocesser. Här är det viktigt att se till helheten när man investerar och optimerar sin IT-miljö.

Optimering av IT-miljö kan innefatta många olika saker. Vi förknippar det kanske främst med “mer IT för mindre peng”, i alla fall är det ofta vad en IT-chef menar när hen slår näven i bordet och vill att företaget ska optimera sin IT-miljö. Men det kan betyda så mycket mer! Vi tar några steg tillbaka och tittar på vad som kan vara bra att tänka på i den här processen.

Därför ska små och medelstora företag outsourca sin IT-miljö

Written by Victoria Lindén. Posted in Blandat

Genom att outsourca IT-miljön, med förvaltning och drift, kan små och medelstora företag minska kostnader och spara tid. Men det är inte de främsta anledningarna till att fler och fler väljer att outsourca IT-miljön. PA Consulting och Whitelane Reseach har i studien 2016 Nordic IT Outsourcing konstaterat att största anledningen är skalbarhet, flexibilitet och kompetens.

Ser ni outsourcing som en kostnad? När ni överväger att outsourca IT-miljön är det verkligen bättre att tänka på det som en investering! Genom att låta någon annan ta över en funktion i företaget kan det som initialt ses som en kostnadspost i budgeten i förlängningen innebära en möjlighet att göra bättre resultat. När ni outsourcar er IT-miljö får ni framför allt tillgång till expertis och moderna teknologier som stödjer företagets affär. Att få tillgång till det kan innebära effektivitetsvinster som kan leda till att ni till exempel kan få ut varor och tjänster snabbare på marknaden.

Tillhör du ändå de som tycker att ni sköter allt bäst själva? Läs vidare här om viktiga skäl till varför ett litet eller medelstort företag bör outsourca sin IT-miljö.

10 bästa tipsen för en mobil och attraktiv arbetsplats

Written by Victoria Lindén. Posted in Blandat

Mobil arbetsplatsDet är många som skriver om digitala trender för det nya året nu och vad IT-chefen bör ha på sin agenda framöver. De flesta belyser att det viktigaste är hur man kan göra arbetsplatsen mer mobil.

Men vad innebär egentligen en mobil arbetsplats? Och hur når man dit?

Grunden för en mobil arbetsplats handlar om att företagets system och data ska vara tillgängligt för alla användare, på alla enheter och över alla nätverk. Det här möjliggör arbete från mobila enheter. Det finns lösningar på marknaden som ger förutsättningarna för en modern, mobil och flexibel arbetsplats där medarbetarnas valfrihet och produktivitet står i centrum.