Skapa en molnstrategi som är tydlig och passar just er

Written by Victoria Lindén. Posted in Molndrift

skapa en molnstrategiAtt välja en molnbaserad plattform för företagets IT kan förändra mycket i en organisation. Det gäller till exempel behovet av IT-kompetens, mål och fokus för IT-avdelningen men även arbetssätt och rutiner för hela organisationen. Detta gör att det är av stor vikt att skapa en molnstrategi och det bör hanteras som en ledningsfråga eftersom det kan komma och påverka hela företagets möjligheter till effektivisering och högre säkerhet.

Målet när man ska skapa en molnstrategi är att man kommer fram till ett individuellt upplägg för just ert företag och ha fokus på både tekniska och ekonomiska aspekter. Men utifrån den erfarenheten vi har efter att ha hjälpt många företag att gå över till molnbaserade plattformar kan vi dock se vissa likhetstecken mellan olika strategier. Vi vill därför belysa 6 aspekter som vi tycker är viktiga för er som ska skapa en molnstrategi:

1. Övergripande behov och val av tjänster

Molntjänst och molndrift är ju breda begrepp och när ni ska skapa en molnstrategi ska ni vara så konkreta som möjligt. Vilka tjänstenivåer är intressant för just er att lägga i molnet?

  • Programvara som tjänst (SaaS – Software as a Service). Ni beställer en programvara som körs på leverantörens infrastruktur. Programvaran är tillgänglig från olika enheter via ett gränssnitt (till exempel webbaserad e-post). Ni varken kan eller behöver administrera infrastrukturen inklusive nätverk, hårdvara, operativsystem och lagring. Office 365 är ett exempel på en tjänst på den här nivån.
  • Plattform som tjänst (PaaS – Platform as a Service). Här kan ni själva utveckla och installera en applikation utifrån förutsättningar från en leverantör. Här kan ni inte heller administrera underliggande infrastruktur men däremot har ni kontroll över den installerade applikationen, inställningar och konfigurering. Microsoft Azure är ett exempel på tjänst inom denna nivå.
  • Infrastruktur som tjänst (IaaS – Infrastructure as a Service). En leverantör av dessa tjänster tillhandahåller processorkraft, lagring, nätverkskomponenter och andra datorresurser som gör det möjligt att installera och köra vilken programvara som helst inklusive operativsystem. Ni varken kan eller behöver administrera underliggande servrar och nätverk men kan, om ni vill, ha kontroll och skala er infrastruktur via en kontrollpanel.  Det finns olika exempel och distributionsmodeller inom den här tjänstenivån:

Publikt moln
Den underliggande infrastrukturen ligger i en delad miljö med hög säkerhet som ägs och underhålls av den leverantör som ni beställt tjänsterna av. Publikt moln är det som ofta förknippas med molntjänster och där man kan dra nytta av molnets alla fördelar. I de flesta tjänster får ni tillgång till en kontrollpanel där ni själva startar upp servrar och skalar kapaciteten upp och ner baserat på ert behov. Ni betalar sedan endast för det ni nyttjar.

Privat moln
Infrastruktur och tjänster drivs exklusivt för er och alltså inte från en delad miljö. Det kan skötas av er själva men ofta administreras det av leverantören av tjänsten. Ofta kan ni ställa höga krav och få mycket hjälp av leverantören här som kan designa en infrastruktur som passar just er.

Hybrid molnlösning
En hybrid molnlösning innebär möjlighet att kombinera och plocka det bästa ur respektive teknologi och funktion. Det innebär en möjlighet att knyta ihop drift i er egna interna miljö med olika molntjänster som till exempel Azure eller någon annan molninfrastruktur. Det är alltså en modern metod för att lösa både gårdagens och morgondagens driftmöjligheter. Ser ni en potential i en molnlösning för er verksamhet men samtidigt vill ha kvar er on-premiselösning? Med det här leveranssättet är det möjligt att integrera nya molnlösningar med er befintliga miljö.

Gör en behovsanalys och titta på er IT-miljö vad ni har som fungerar bra idag och vad ni behöver utveckla. Vilken tjänstenivå hamnar ni och vilka tjänster behöver ni börja titta på. Det är detta ni ska ha med er när ni ska skapa en molnstrategi.

2.    Val av teknologi och leverantör

Att besluta om rätt teknologi och rätt leverantör av dessa molntjänster för ert företag kräver att man gör både tekniska och affärsmässiga överväganden. För att få ut maximal effekt gäller det att ni lägger en del kraft här när ni ska skapa en molnstrategi. Gör en utvärdering vad som är viktigt för er och kontakta sedan olika leverantörer. Lyssna av och få en bild av hur de är som leverantör. Ni ska vara säkra på att ni väljer stabila tjänster från en stabil leverantör som ni kan räkna med finns där för er även lång tid framöver.

När ni väljer tjänster så vinner ni i längden på att verkligen välja efter ert behov och inte fokusera på prislappen. Genom att optimera er IT med modern utrustning och moderna tjänster minskar kostnader och tidsåtgång för drift. Det leder både till effektivare medarbetare och minskade driftkostnader. Ofta är dagens IT-avdelningar så uppslukade av daglig drift att de inte hinner följa med i teknikutvecklingen och förbättringsprojekten kanske aldrig blir av. Så stirra er inte blinda på att endast leta lösningar för att sänka IT-budgeten. Genom att tänka långsiktigt, se möjligheterna och anamma ny teknik för att öka företagets intäkter så kommer även budgetarbetet påverkas positivt.

Läs mer tips när ni ska välja leverantör i vår tidigare bloggpost “8 saker att tänka på när du väljer leverantör av molntjänster“.

3.    Säkerhetsaspekter

I takt med att intrång och skadliga programvaror ökar ställs allt högre krav på säker lagring av dokument och filer. Hur skyddar ni er idag mot skadlig kod, hackare och andra intrång? Vad innebär det säkerhetsmässigt för er med den nya molnmiljön som ni tittar på? Det är en mycket viktig del när ni ska skapa en molnstrategi. Titta på rutiner för övervakning, säkerhetsuppdateringar och hur ni ska hantera backup.  En fördel med molntjänster är att en molnleverantör fokuserar på säkerhet och skydd mot intrång. De flesta mindre företag som väljer att anlita en molnleverantör får därmed en säkrare miljö än de man hade innan.

Fördelarna med att använda molnbaserade programvaror är ju också stora ur säkerhetssynpunkt. Oavsett om ni drabbas av strömavbrott, datorhaveri eller kanske stöld så kan ni komma åt er data, som lagrats i molnet, från vilken dator som helst. Att komma åt er data igen snabbt ger er möjlighet att bedriva verksamheten som vanligt vilket minimerar driftstopp och minskad produktivitet.

Läs mer om att IT-säkerhet i vår bloggpost “Öka er IT-säkerhet – var proaktiva för att förhindra intrång“.

4.    Tillgänglighetskrav

Vilka krav har organisationen när det gäller tillgänglighet och prestanda. Säkerställ att molnservrar kan hantera den belastning som ni behöver och att ni får garanterad upptid. Har ni höga krav på tillgänglighet kan det innebära att ni behöver titta på att er leverantör har flera datahallar, flera internetanslutningar och dubblerad infrastruktur. Just tillgänglighet och tillförlitlighet ska ni kunna ha höga krav på – ett driftstopp kan innebära förlorad produktivitet för ert företag.

5.    Underhåll och support

Hur mycket har ni kompetens själva att göra och till vad ser ni att ni behöver ha en leverantör att förlita er på. Det här är ju väldigt individuellt för er organisation. När ni har tittat på hur ni tror att era behov kommer se ut – titta på de former för underhåll och support som olika leverantörer erbjuder.

Oavsett om ni själva vill hantera er molninfrastruktur eller om ni vill ha en driftpartner som tar hela ansvaret så blir molnleverantören ett oerhört viktigt bollplank åt er. Välj en leverantör som har erfarenhet i branschen och expertkunskaper som ger er de bästa förutsättningarna.

6.    Betalningsmodell och ekonomi

Det finns olika former att ta betalt när det gäller molntjänster. Ofta förknippas molntjänster med att man endast betalar för det man nyttjar och får på så vis en rörlig kostnad. Allra helst när man tittar på infrastruktur som tjänst och då framför allt publika molntjänster. Men det här gäller inte alla molntjänster, givetvis finns det modeller för fasta månads och årskostnader även för molnbaserad infrastruktur om det passar er bättre.

Läs gärna “5 lösningar för att sänka IT-budgeten“, för att få lite tips kring era IT-kostnader.

 

 

Skapa en molnstrategi!

Hitta en metod som passar er och utveckla den så att ni sedan har användning för den.  Vårt råd är dock att ni har med dessa punkter i er strategi:

  • Övergripande behov och val av tjänster
  • Val av teknologi och leverantör
  • Säkerhetsaspekter
  • Tillgänglighetskrav
  • Underhåll och support
  • Betalningsmodell och ekonomi

Vill ni ha ytterligare vägledning när ni funderar över er IT-miljö? Ladda gärna ner checklistan “Modern IT” som Microsoft tagit fram genom att ange dina uppgifter här nedan. När du fyllt i uppgifterna och klickat Ladda Ner så är det bara att klicka på länken till dokumentet som dykt upp.


Tags:

Trackback from your site.

Leave a comment