Certifierade för att hjälpa er med Azure!

Written by Ballou. Posted in Molndrift

Vi har nu tekniker som genomgått certifieringen Microsofts Azure Infrastructure Solutions.

I och med det så kan vi nu hjälpa er att sätta upp hela er driftmiljö i Azure, inklusive allt från nätverk, compute och lagring till vpn och webbplatser. Oavsett om det gäller helt nya lösningar eller om det gäller att migrera er befintliga on-premiselösning till Azure.

Design efter moderna förutsättningar

Framför allt kan vi hjälpa er att designa nya driftlösningar i Azure.  Övergripande när ni funderar på att gå över till molnlösningar är att ni behöver se över vilka funktioner som är lämpliga att flytta till molnet vid en migrering. För att fullt ut kunna dra nytta av alla fördelar och nya funktioner i molnlösningen så behövs det ofta att man designar om sin driftlösning. Om ni endast flyttar över er befintliga lösning in i molnet så blir ju lösningen egentligen densamma förutom att ni slipper hårdvaruansvaret. Så kontakta oss redan när ni börjar fundera på molnlösningar – tillsammans med er ser vi över hur ert behov ser ut och efter det designar er lösning efter moderna förutsättningar.

Azure erbjuder otroligt många tjänster och vi har kompetens att guida er om vilka plattformar som är lämpliga när en ny miljö ska sättas upp. Det gäller både Iaas, Infrastructure as a Service, samt Paas, Platform as a Service. Vilken plattform som är lämplig för just er beror på vilka krav och önskemål ni har. Ska det vara så kostnadseffektivt som möjligt? Eller behöver det kanske gå så smidigt och snabbt som möjligt att komma igång?

Kontakta oss gärna på support@ballou.se eller 0455-555 88 – vi hjälper er att hitta den perfekta molnlösningen.

Tags:

Trackback from your site.

Leave a comment