Möjlighet att välja utseende i administrationsverktyget MSPC

Written by Ballou. Posted in Tips

Administrationsverktyget MSPC används av er som har Webbhotell Windows eller Office365 hos oss på Ballou. Vi vill bara uppmärksamma er på att ni kan ändra tema och därmed utseende när ni loggar in där. Ni gör det genom att på inloggningssidan välja tema.

Öka er IT-säkerhet – var proaktiva för att förhindra intrång

Written by Victoria Lindén. Posted in Tips

Problematik med olika former av attacker är något som har blivit allt vanligare. Allt eftersom tekniken och programvaror utvecklas ökar också komplexiteten och därmed ökar även antalet kända sårbarheter. Vanligtvis vidtar man åtgärder, såsom patchhantering, efter att man upptäckt en attack eller sårbarhet. Det här är inte en tillräcklig lösning på problemet för alla organisationer. Genom att istället använda er av proaktiva lösningar kan ni öka er IT-säkerhet.

Proaktiva säkerhetsåtgärder har långsiktiga fördelar som är värda att investera i. Många företag gör misstaget och inser inte hur viktigt det är att investera i förebyggande åtgärder som kommer skydda dem från attacker. De inser inte betydelsen av det förrän skadan redan är skedd och deras system redan äventyrats vilket kan bli en kostsam historia.

När det gäller proaktivt IT-säkerhetsarbete står ofta små och medelstora företag inför utmaningar som skiljer en del från vad stora företag måste ta itu med. Det mindre företaget behöver ofta ha större fokus på andra saker som de anser är viktigare för företagets överlevnad. Tid och budget avsätts istället till andra projekt. I många fall har de kanske inte heller någon anställd som arbetar med de här frågorna och vidtar därför endast åtgärder när något händer. Det handlar ju både om att ha möjlighet att ha kompetensen i företaget och att ha någon som ansvarar för att säkerhetsprojekt blir genomförda.

Ni kan börja med 6 enkla steg för att komma igång att arbeta mer proaktivt för att öka er IT-säkerhet utan att det blir en börda för företaget.

Malware mot WordPress-sidor

Written by Ballou. Posted in Tips

Vi vill informera er om en malware som riktar sig mot WordPress-sidor som innebär att de som utför attacken genomför en skadlig omdirigering. Det påverkar slumpmässigt era användare och driver dem till: default7.com, test0.com, test246.com, distinctfestive.com samt ableoccassion.com-domäner där de sedan utför en ”Drive-by-Download”-attack på användaren med inriktning på sårbarheter i flash och java.

I samtliga fall injicerar det skadliga programmet 10-12 kodrader i toppen av header.php-filen för det aktuella WordPresstemat.

Steg för steg – optimera och åtgärda hackade WordPress-siter

Written by Ballou. Posted in Tips, Webbhotell

I en blogg på ithemes.com beskrivs på ett bra sätt hur du på ett bra sätt säkerhetsoptimerar din WordPress-sida och hur du gör om den blivit hackad.

Den tråkiga verkligheten är nämligen att vare sig du har en WordPress-site eller en sida byggd i någon annan applikation så kan du förr eller senare uppleva något fel som beror på att någon har hackat din sida. Det kan vara att någon har ändrat ditt innehåll eller att du själv är utestängd från webbplatsen för att någon annan har tagit kontrollen över den.

Vad ska du göra när din sida har blivit hackad? Följ steg-för-steglistan här nedan.