Certifierade för att hjälpa er med Azure!

Written by Ballou. Posted in Molndrift

Vi har nu tekniker som genomgått certifieringen Microsofts Azure Infrastructure Solutions.

I och med det så kan vi nu hjälpa er att sätta upp hela er driftmiljö i Azure, inklusive allt från nätverk, compute och lagring till vpn och webbplatser. Oavsett om det gäller helt nya lösningar eller om det gäller att migrera er befintliga on-premiselösning till Azure.

Design efter moderna förutsättningar

Framför allt kan vi hjälpa er att designa nya driftlösningar i Azure.  Övergripande när ni funderar på att gå över till molnlösningar är att ni behöver se över vilka funktioner som är lämpliga att flytta till molnet vid en migrering. För att fullt ut kunna dra nytta av alla fördelar och nya funktioner i molnlösningen så behövs det ofta att man designar om sin driftlösning. Om ni endast flyttar över er befintliga lösning in i molnet så blir ju lösningen egentligen densamma förutom att ni slipper hårdvaruansvaret. Så kontakta oss redan när ni börjar fundera på molnlösningar – tillsammans med er ser vi över hur ert behov ser ut och efter det designar er lösning efter moderna förutsättningar.

Azure erbjuder otroligt många tjänster och vi har kompetens att guida er om vilka plattformar som är lämpliga när en ny miljö ska sättas upp. Det gäller både Iaas, Infrastructure as a Service, samt Paas, Platform as a Service. Vilken plattform som är lämplig för just er beror på vilka krav och önskemål ni har. Ska det vara så kostnadseffektivt som möjligt? Eller behöver det kanske gå så smidigt och snabbt som möjligt att komma igång?

Kontakta oss gärna på support@ballou.se eller 0455-555 88 – vi hjälper er att hitta den perfekta molnlösningen.

Skapa en molnstrategi som är tydlig och passar just er

Written by Victoria Lindén. Posted in Molndrift

skapa en molnstrategiAtt välja en molnbaserad plattform för företagets IT kan förändra mycket i en organisation. Det gäller till exempel behovet av IT-kompetens, mål och fokus för IT-avdelningen men även arbetssätt och rutiner för hela organisationen. Detta gör att det är av stor vikt att skapa en molnstrategi och det bör hanteras som en ledningsfråga eftersom det kan komma och påverka hela företagets möjligheter till effektivisering och högre säkerhet.

Målet när man ska skapa en molnstrategi är att man kommer fram till ett individuellt upplägg för just ert företag och ha fokus på både tekniska och ekonomiska aspekter. Men utifrån den erfarenheten vi har efter att ha hjälpt många företag att gå över till molnbaserade plattformar kan vi dock se vissa likhetstecken mellan olika strategier. Vi vill därför belysa 6 aspekter som vi tycker är viktiga för er som ska skapa en molnstrategi:

8 saker att tänka på när du väljer leverantör av molntjänster

Written by Victoria Lindén. Posted in Blandat, Molndrift

Välja molnleverantörAtt välja rätt leverantör av molntjänster för ert företag kräver mer än att bara besöka den blivande leverantörernas hemsida och att läsa recensioner på andra webbplatser.

Är ni är ute efter en molntjänst där ni själva skapar och hanterar er infrastruktur via en kontrollpanel? Eller söker ni en leverantör av molntjänster som hjälper er med allt från design, drift och löpande förvaltning? Är ni i färd att migrera till molnet nu eller är ni redan där med viss infrastruktur? Oavsett är det viktigt att tänka till kring hur man gör sitt val av molnleverantör. Vi listar här 8 både tekniska och affärsmässiga överväganden som ni behöver göra.

Läs om 6 fördelar med molntjänster

Written by Victoria Lindén. Posted in Molndrift

Det finns många fördelar med att använda molntjänster hos en extern molnleverantör. För många företag innebär det en ökad flexibilitet men även minskade kostnader, tidsbesparingar och tillgång till it- och säkerhetskompetens. Dagarna då man köpte in hårdvara för servrar, operativsystem, nätverk, lagring, säkerhet och så vidare är förbi.

Att outsourca och inte ha funktioner som CRM-system, webbhotell och e-post i egen regi har förekommit under många år. Men att anlita en extern partner för kritisk IT-drift såsom databas och filservrar, lagring av dokument eller företagskritiska applikationer och dessutom lägga det i molnet får fortfarande många företag att tveka.

Oavsett vilken tjänstenivå av molntjänster ni är ute efter; Software-as-a-service (Saas), Infrastructure-as-a-Service (Iaas) eller Platform-as-a-Service (PaaS), så finns det stora fördelar att hämta.