8 saker att tänka på när du väljer leverantör av molntjänster

Written by Victoria Lindén. Posted in Blandat, Molndrift

Välja molnleverantörAtt välja rätt leverantör av molntjänster för ert företag kräver mer än att bara besöka den blivande leverantörernas hemsida och att läsa recensioner på andra webbplatser.

Är ni är ute efter en molntjänst där ni själva skapar och hanterar er infrastruktur via en kontrollpanel? Eller söker ni en leverantör av molntjänster som hjälper er med allt från design, drift och löpande förvaltning? Är ni i färd att migrera till molnet nu eller är ni redan där med viss infrastruktur? Oavsett är det viktigt att tänka till kring hur man gör sitt val av molnleverantör. Vi listar här 8 både tekniska och affärsmässiga överväganden som ni behöver göra.

Moln eller drift i egen regi? Det ena behöver inte utesluta det andra!

Written by Jonas Gustafsson. Posted in Blandat, Molndrift

Vi som jobbar med Molntjänster tar kanske väldigt mycket för givet. Många gånger pratar vi i tekniska termer och begrepp som kanske kan vara svåra att analysera och kanske framförallt avgöra den direkta skillnaden och fördelen för dig som kund. Vad är skillnaden mellan publika moln och privatamoln och kanske framförallt – varför skall jag bibehålla on-premise lösningar över huvudtaget?

Optimera er IT-miljö så att det gynnar hela verksamheten

Written by Daniel Artursson. Posted in Blandat

Att optimera sin IT-miljö är en daglig fråga i de allra flesta organisationer. Vi lägger ner väldigt mycket tid på att analysera och försöka få fram konkreta förslag på förändringar som kan göras för att optimera sin IT-miljö. Det är dock lätt att vi analyserar alldeles för mycket och alldeles för djupt vilket kan resultera i att man inte hinner genomföra några förändringar då man fastnar i analysfasen.

Det är viktigt att förstå att optimering av IT-miljö ofta måste gå hand i hand med förändringar och optimeringar i arbetsprocesser. Det kräver förändringar i båda leden för att det verkligen ska bli en optimering som gynnar företaget. Medarbetare vill ofta ha bättre och nyare IT-system som bättre stödjer deras önskemål och arbete – däremot är de inte alltid lika villiga att förändra sina rutiner och arbetsprocesser. Här är det viktigt att se till helheten när man investerar och optimerar sin IT-miljö.

Optimering av IT-miljö kan innefatta många olika saker. Vi förknippar det kanske främst med “mer IT för mindre peng”, i alla fall är det ofta vad en IT-chef menar när hen slår näven i bordet och vill att företaget ska optimera sin IT-miljö. Men det kan betyda så mycket mer! Vi tar några steg tillbaka och tittar på vad som kan vara bra att tänka på i den här processen.

Därför ska små och medelstora företag outsourca sin IT-miljö

Written by Victoria Lindén. Posted in Blandat

Genom att outsourca IT-miljön, med förvaltning och drift, kan små och medelstora företag minska kostnader och spara tid. Men det är inte de främsta anledningarna till att fler och fler väljer att outsourca IT-miljön. PA Consulting och Whitelane Reseach har i studien 2016 Nordic IT Outsourcing konstaterat att största anledningen är skalbarhet, flexibilitet och kompetens.

Ser ni outsourcing som en kostnad? När ni överväger att outsourca IT-miljön är det verkligen bättre att tänka på det som en investering! Genom att låta någon annan ta över en funktion i företaget kan det som initialt ses som en kostnadspost i budgeten i förlängningen innebära en möjlighet att göra bättre resultat. När ni outsourcar er IT-miljö får ni framför allt tillgång till expertis och moderna teknologier som stödjer företagets affär. Att få tillgång till det kan innebära effektivitetsvinster som kan leda till att ni till exempel kan få ut varor och tjänster snabbare på marknaden.

Tillhör du ändå de som tycker att ni sköter allt bäst själva? Läs vidare här om viktiga skäl till varför ett litet eller medelstort företag bör outsourca sin IT-miljö.