Ballou – en 20-åring i ny tappning

Written by Ballou. Posted in Blandat

Efter att ha varit en aktör på den svenska hostingmarknaden i 20 år uppdaterar nu Ballou sin grafiska profil, lanserar en ny logotyp och en ny webbplats. Den nya logotypen är en del i ett arbete där Ballou vill befästa sin position och stärka sitt varumärke på molnmarknaden.

Ett blått Balloumoln

En egen blå molnsymbol med ett B som i Ballou! Med en stark grafisk profil blir det enkelt för kunder och leverantörer att veta vad Ballou står för.
”Vi har under 20 år verkat i en bransch som har förändrats mycket över tid, vilket gjort att vårt tjänsteutbud anpassats efter efterfrågan under årens lopp. Nu har vi under en tid arbetat intensivt med uttrycket för vårt varumärke och hur vi bättre kan visa våra fördelar och vad vi levererar” säger Jonas Gustafsson, VD på Ballou.
”Nu tycker vi det är läge att förtydliga och befästa vår position på molnmarknaden! Vi gör det genom en tydlig logotyp som symboliserar att Ballou är lika med molnlösningar” fortsätter Jonas Gustafsson.

8 saker att tänka på när du väljer leverantör av molntjänster

Written by Victoria Lindén. Posted in Blandat, Molndrift

Välja molnleverantörAtt välja rätt leverantör av molntjänster för ert företag kräver mer än att bara besöka den blivande leverantörernas hemsida och att läsa recensioner på andra webbplatser.

Är ni är ute efter en molntjänst där ni själva skapar och hanterar er infrastruktur via en kontrollpanel? Eller söker ni en leverantör av molntjänster som hjälper er med allt från design, drift och löpande förvaltning? Är ni i färd att migrera till molnet nu eller är ni redan där med viss infrastruktur? Oavsett är det viktigt att tänka till kring hur man gör sitt val av molnleverantör. Vi listar här 8 både tekniska och affärsmässiga överväganden som ni behöver göra.

Moln eller drift i egen regi? Det ena behöver inte utesluta det andra!

Written by Jonas Gustafsson. Posted in Blandat, Molndrift

Vi som jobbar med Molntjänster tar kanske väldigt mycket för givet. Många gånger pratar vi i tekniska termer och begrepp som kanske kan vara svåra att analysera och kanske framförallt avgöra den direkta skillnaden och fördelen för dig som kund. Vad är skillnaden mellan publika moln och privatamoln och kanske framförallt – varför skall jag bibehålla on-premise lösningar över huvudtaget?

Optimera er IT-miljö så att det gynnar hela verksamheten

Written by Daniel Artursson. Posted in Blandat

Att optimera sin IT-miljö är en daglig fråga i de allra flesta organisationer. Vi lägger ner väldigt mycket tid på att analysera och försöka få fram konkreta förslag på förändringar som kan göras för att optimera sin IT-miljö. Det är dock lätt att vi analyserar alldeles för mycket och alldeles för djupt vilket kan resultera i att man inte hinner genomföra några förändringar då man fastnar i analysfasen.

Det är viktigt att förstå att optimering av IT-miljö ofta måste gå hand i hand med förändringar och optimeringar i arbetsprocesser. Det kräver förändringar i båda leden för att det verkligen ska bli en optimering som gynnar företaget. Medarbetare vill ofta ha bättre och nyare IT-system som bättre stödjer deras önskemål och arbete – däremot är de inte alltid lika villiga att förändra sina rutiner och arbetsprocesser. Här är det viktigt att se till helheten när man investerar och optimerar sin IT-miljö.

Optimering av IT-miljö kan innefatta många olika saker. Vi förknippar det kanske främst med “mer IT för mindre peng”, i alla fall är det ofta vad en IT-chef menar när hen slår näven i bordet och vill att företaget ska optimera sin IT-miljö. Men det kan betyda så mycket mer! Vi tar några steg tillbaka och tittar på vad som kan vara bra att tänka på i den här processen.