Därför ska små och medelstora företag outsourca sin IT-miljö

Written by Victoria Lindén. Posted in Blandat

Genom att outsourca IT-miljön, med förvaltning och drift, kan små och medelstora företag minska kostnader och spara tid. Men det är inte de främsta anledningarna till att fler och fler väljer att outsourca IT-miljön. PA Consulting och Whitelane Reseach har i studien 2016 Nordic IT Outsourcing konstaterat att största anledningen är skalbarhet, flexibilitet och kompetens.

Ser ni outsourcing som en kostnad? När ni överväger att outsourca IT-miljön är det verkligen bättre att tänka på det som en investering! Genom att låta någon annan ta över en funktion i företaget kan det som initialt ses som en kostnadspost i budgeten i förlängningen innebära en möjlighet att göra bättre resultat. När ni outsourcar er IT-miljö får ni framför allt tillgång till expertis och moderna teknologier som stödjer företagets affär. Att få tillgång till det kan innebära effektivitetsvinster som kan leda till att ni till exempel kan få ut varor och tjänster snabbare på marknaden.

Tillhör du ändå de som tycker att ni sköter allt bäst själva? Läs vidare här om viktiga skäl till varför ett litet eller medelstort företag bör outsourca sin IT-miljö.

En outsourcad IT-miljö är modern och ger tillgång till spetskompetens

Att ha en modern IT-miljö blir mer och mer betydelsefullt i en allt mer digitaliserad värld. Lika viktigt är det att man har kompetens att hänga med i utvecklingen. En IT-miljö kräver kontinuerlig utveckling och förslag till nya lösningar.

Genom att outsourca IT-miljön får ni experthjälp som ser till att ni har tillgång till den allra senaste tekniken och att den stödjer er verksamhet.

Som ett litet eller medelstort företag är man ofta begränsad av en ganska stram budget som styr den teknik man har tillgång till. Om ni väljer att outsourca er IT-miljö har ni tillgång till en samarbetspartner som alltid har full kraft och kan ge er tillgång till de resurser ni behöver för stunden.

Problemfri drift för ökad konkurrenskraft

I den digitala värld vi lever i är det av avgörande betydelse att allt fungerar! Din målgrupp förväntar sig att ni, era tjänster eller er e-handel alltid ska fungera problemfritt. Det innebär att er IT-miljö behöver fungera dygnet runt under årets alla dagar. Med dagens konkurrens på de allra flesta marknader finns inte utrymme för tekniska brister.

Som arbetsgivare är det också viktigt att stå sig stark i konkurrensen om kompetenta medarbetare. Modern teknik och smidiga arbetsverktyg lockar och behåller medarbetare. Kraven på en IT-avdelning idag är höga. Deras ansvarsområde är en förutsättning för att övriga medarbetares arbete, och ja hela företaget, ska fungera. Mobila arbetsplatser gör det möjligt för de anställda att jobba var de vill och på vilka enheter de vill. För en IT-funktion innebär det stora krav för att allt ska fungera utan problem.

Fokusera på din verksamhet – inte på tekniska frågor

Konkurrensen idag är som sagt var stenhård. Därför gäller det att koncentrera sig på det man är bäst på och fokusera på sin kärnverksamhet. Att outsourca sin IT-miljö innebär att en samarbetspartner tar hand om en oerhört viktig process i företaget men som ligger utanför kärnverksamheten. För ett mindre företag kan det ha en avgörande betydelse att kunna fokusera på uppgifter som för verksamheten framåt istället för att hela tiden tvingas lösa problem runt omkring.

En vanlig organisationslösning på mindre företag som inte outsourcar sin IT-miljö att den IT-ansvarige även har en annan tjänst. Här är ju risken att hen lägger för mycket tid och kraft på IT-relaterade problem istället för på de uppgifter som direkt gynnar verksamheten. Frigör istället den här kapaciteten helt till att fokusera på företagets kärnverksamhet.

Ökad möjlighet till skalbarhet och flexibilitet med outsourcad IT-miljö

Det är enkelt att skala upp eller ner kapacitet med en outsourcad IT-miljö – ni är bara en kontakt ifrån mer eller mindre lagring, minne och processorer. Vare sig verksamheten växer, krymper eller tar en ny riktning så ska det vara enkelt att anpassa er IT. IT ska aldrig bli ett hinder för expansion. Samtidigt ska ett mindre behov inte innebära att ni behöver betala för outnyttjad kapacitet.

Molntjänster har den stora fördelen att de är byggda på en kraftigt skalbar infrastruktur. Det innebär att om er outsourcing även innebär användande av molntjänster så kan samarbetspartnern snabbt erbjuda önskad kapacitet alternativt att ni själva kan styra det genom ett enkelt gränssnitt.

Ökad säkerhet och tillgång senaste programversionerna

IT-leverantörer tar skydd mot skadlig kod, hackare och andra intrång på största allvar och man övervakar och uppdaterar ständigt sina säkerhetssystem. De flesta mindre företag som väljer att outsourca sin IT-miljö får därmed en mer frekvent och säker backup-lösning än de man har idag. Dessutom, eftersom all data lagras på en annan plats, är ni skyddade om något allvarligt såsom brand eller översvämning skulle inträffa i era lokaler.

Outsourcing av IT innebär att virusskydd, spamfilter och programvaror kan uppdateras automatiskt av er samarbetspartner. Uppdatering innebär inte bara nya funktioner utan också att sårbarheter i gamla versioner försvinner. Sårbarheter i gamla versioner är en vanlig ingång för hackare och därför är det verkligen värt att titta över sina plattformar och se till att uppdateringar kan göras så smärtfritt som möjligt.

Att skydda sin information och sina system är kritiskt för ett företag. Att identifiera sårbarheter redan innan de påverkar ert företag kan vara av avgörande vikt. En extern IT-partner har som mål att identifiera och vidta åtgärder innan de blir kännbara för er.

Kostnadsbesparingar

Att outsourca sin IT-miljö kan spara små och medelstora företag många kronor varje år. Områden där man ser besparingar är:

  • Minskade hårdvarukostnader – servrar, lagring, kablar, kyla och så vidare.
  • Kvadradmeterkostnad för datacenter. Allt kan nu finns hos en driftpartner.
  • Personalkostnader och omkostnader som kontor och teknik för IT-anställda.
  • Kostsamma akuta lösningar. Oavsett hur mycket tilltro ni har till er egen personal är det inte säkert att ni besitter tillräckligt djup och bred kompetens i alla situationer. Risken finns att när ett kritiskt fel uppstår tvingas ni ta till akuta lösningar som blir mycket kostsamma.
  • Ytterligare besparingar kan göras genom att undvika driftstopp som resulterar i förlust av produktivitet. Produktiviteten på ett företag är beroende av att de anställda har rätt verktyg och att dessa verktyg alltid fungerar.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att outsourcing, framför allt för mindre och medelstora företag, har många fördelar. Ni kan ägna er åt det ni är bäst på och får tillgång till den senaste tekniken och expertisen. Det är viktigt att förstå att om ni väljer att outsourca er IT-miljö så är det fortfarande er IT, ni styr själva över den och har total insyn i vad som händer – men ni har en IT-partner i ryggen som hjälper er med det som antagligen inte är er spetskompetens. Teknik och drift är något som bara ska fungera och det är just det som en IT-partner brinner för att jobba med.

Vill ni har ytterligare vägledning när ni fungerar kring outsourcing? Ladda gärna ner checklistan “Modern IT” som Microsoft tagit fram genom att ange dina uppgifter här nedan. När du fyllt i uppgifterna och klickat Ladda Ner så är det bara att klicka på länken till dokumentet som dykt upp.


Tags:

Trackback from your site.

Leave a comment