5 vägar till en modern IT-miljö för det attraktiva företaget

Written by Jonas Gustafsson. Posted in Avancerad drift

Det är många som skriver och pratar om digitalisering just nu och hur företag ska prioritera när man letar efter vägar till en modern IT-miljö. Digitalisering och Internet of Things är ämnen som är viktigt att förhålla sig till – men det kan vara svårt att veta vad det egentligen innebär och varför du som företagsledare behöver bry dig om detta för den verksamhet som du ansvarar för. Att ha en strategi för digitalisering och en plan för vilka vägar man ska ta för att uppnå en modern IT-miljö innebär en attraktiv arbetsplats.

Vi ger er här 5 vägar till en modern IT-miljö!

1.    Gör arbetsplatsen mer flexibel och mobil

När man börjar att prata om vägar till en modern IT-miljö för ett attraktivt företag så belyser de flesta vikten av att göra arbetsplatsen flexibel och mobil. Den nya generationens medarbetare värdesätter självständighet och flexibilitet allt högre. I undersökningar anser 8 av 10 anställda att möjligheten till flexibelt arbete är avgörande för valet av arbetsgivare – därmed inte sagt att det fysiska mötet på kontoret är oviktigt, men möjligheten till flexibilitet bör finnas. Dessutom ökar ju graden av frilans- och distansarbete som anställningsform. I USA beräknas cirka hälften av den totala arbetskraften år 2020 vara frilansarbetare och den trenden ser man även i Sverige.

Gränserna mellan det fysiska kontoret och virtuella arbetsplatser suddas ut allt mer. Jag kan se till mig själv, jag har minst tre olika arbetsplatser. Hemma, kontoret i Malmö, vårt huvudkontor i Karlskrona samt alla otaliga caféarbetsplatser som finns.

Börja med att utvärdera hur era behov ser ut kring detta. Definiera vad en mobil och flexibel arbetsplats innebär för er, titta vilka önskemål som finns i organisationen, forma en strategi och välj tekniska lösningar som passar. Läs också bloggposten 10 bästa tipsen för en mobil och attraktiv arbetsplats för mer information i ämnet.

 

2.    System och plattformar som förenklar och effektiviserar samarbete

Vi går vidare till nästa punkt på agendan som säkert också känns ganska självklar när ni funderar över en modern IT-miljö. Nämligen system och plattformar som förenklar och effektiviserar samarbete! Jag ser Office 365 som en mycket bra plattform för att digitalisera er verksamhet och just förenkla samarbete. Då pratar jag egentligen inte bara om samarbete mellan medarbetare utan även värdeskapande nätverk mellan kunder och partners. Ny digital affärslogik skapas och betyder möjligheter för er som företagare.

Vi på Ballou har nu under våren påbörjat en digitalisering av vår egen arbetsmiljö. Större mobilitet kring telefoni och support, kortare och effektivare digitala möten genom Skype – internt och med kunder, gemensamhetsytor via Yammer är några exempel på delar som jag tror kommer att göra Ballou till en effektivare arbetsplats. Detta kommer inte bara gynna våra medarbetare utan i förlängningen även våra kunder.

Att dela dokument och filer har aldrig varit enklare än nu med de funktioner som finns och ger många nya möjligheter.

Fundera över vad ni kan förenkla och effektivisera och utnyttja sedan kraften som olika IT-stöd kan ge er i detta. Det finns moderna och säkra lösningar som öppnar upp för helt nya former av samarbete, Office 365 är ett exempel på verktyg. Vi beskriver fördelarna i bloggposten 9 anledningar till varför företag ska välja Office 365.

 

3.    Hyr tillgång till IT

Tillväxtbolag och mindre företag bör tänka ”Zero-IT”. Det finns få anledningar att investera och äga egna servrar, applikationer och tjänster när man kan hyra detta. Utvecklingen går så pass fort att man bör tänka ”Cloud First” – men det behöver inte innebära att man lägger alla äggen i samma korg. En så kallad multicloud eller hybrid strategi kan vara ett klokt val för många företag. Office 365 i det publika molnet är ett bra val då ni får funktion och kapacitet till en kostnad som är svår att matcha i andra lösningar. Kombinera det med att ha era infrastrukturtjänster, såsom servrar, säkerhet och backup, hos en lokal molnleverantör som kan supporta er i den digitala omställningen som ska göras. Som exempel ingår oftast så kallad Software Assurance när du kör dina tjänster via en molnleverantör – att alltid kunna ha tillgång och möjlighet till senaste versionen av systemprogramvara, operativsystem och databaser. Tyvärr släpar många företag idag med att uppgradera sina system och servrar i tid. Vi är väl medvetna om att detta det kan vara en krävande process för många men det innebär en risk att hänga kvar för länge i gamla versioner. Det utgör oftast en stor säkerhetsrisk då det saknas skydd och patchar för de nya hoten som dyker upp.

Tveka inte – be experter och sakkunniga om råd för att se vilken form av infrastruktur som är er bästa väg till en modern IT-lösning!

 

4.    Molnteknologi är en väg till modern IT-miljö

Molnteknologi innebär en väg till en modern IT-miljö och skalbarheten i dessa tjänster är ett av fundamenten till varför. Datamängden i företag växer enormt och en skalbar hantering av lagring och resurser är det enda som kan stötta en sådan utveckling. Vi märker det själva – våra totala lagringsvolymer har ökat 10 gånger bara de senaste två åren. Vi och därmed våra kunder hade inte lyckats lösa detta om man inte nyttjat skalbara tjänster – molntjänster.

Men detta behöver inte innebära att ni som mindre företagare behöver administrera detta själv. Det är inte alla som varken kan eller vill hålla på att skruva på resurser i servrar och lagring. Därför finns hostingbolag, som till exempel Ballou, som Service provider! Vi som personer och bolag ska ju vara bryggan mellan IT-stödet och våra kunders affär. Vi kan övervaka och administrera servrar och resurser oavsett om det körs i våra egna datahallar eller hos någon publik molnleverantör likt Azure. Se och utnyttja oss som både rådgivare, förvaltare och innovatörer.

Läs vidare också i bloggposten som beskriver 6 fördelar med molntjänster.

 

5.    Ha säkerheten på agendan

Ett av hindren för att kunna genomföra digitaliseringen hela vägen, från personal och kontor till IT-stöd, är frågor som rör säkerhet. Det handlar om allting från antivirussystem till hur dina anställda som vill jobba på distans ska kunna ha säker tillgång till system och tjänster. Löser man inte detta så kommer man inte hela vägen.

Att närma sig ett mobilt och flexibelt arbetssätt kräver moderna applikationer med modern säkerhet. Distansarbete behöver till exempel ha VPN-kopplingar som kan garantera access in till era värdsystem. Access från alla de olika enheter som används idag såsom telefoner och tablets kan vara en nog så utmanande uppgift. Idag stödjer exempelvis alla inloggningar mot Office 365 två-faktorautentiseringar, vilket man kan lösa med smarta och mobila system där man verifierar sig via SMS och sin mobila enhet. Rights Management Services är en annan funktion som finns i vissa Office 365-paketeringar. Funktionen innebär att ni kan begränsa åtkomsten till dokument och e-postmeddelanden till vissa personer och hindra alla andra från att läsa eller redigera även om dokumenten och e-posten skickas utanför organisationen.

Sätt upp tydliga regler och policys för vad som gäller! Det kommer vara en balansgång mellan flexibilitet och säkerhet som ni kontinuerligt bör utvärdera. Ha säkerheten högt på agendan men låt den inte bli ett hinder i er väg till en modern IT-miljö, titta istället på de tillförlitliga säkerhetssystem som finns. Det sker en kontinuerlig utveckling från till exempel alla molnleverantörer för att stötta ett mobilt och säkert arbete.  Att ha ”Cloud first” som röd tråd i den omställning som pågår tror jag är något som flera företagsledare bör ta till sig och det behöver inte innebära större säkerhetsrisker, snarare tvärtom.

 

 

Så de 5 vägar till en modern IT-miljö som vi vill skicka med er på vägen är:
•    Möjliggör flexibelt arbete för era medarbetare.
•    Förenkla samarbetet mellan kollegor.
•    Hyr tillgång till IT istället för att göra investeringar.
•    Välj molnteknologi för att få skalbarheten som det innebär.
•    Sätt säkerhet högt på agendan men låt det inte bli ett hinder för en modern miljö.

 

Vill ni ha ytterligare vägledning när ni funderar över er IT-miljö? Ladda gärna ner checklistan “Modern IT” som Microsoft tagit fram genom att ange dina uppgifter här nedan. När du fyllt i uppgifterna och klickat Ladda Ner så är det bara att klicka på länken till dokumentet som dykt upp.


Tags: ,

Trackback from your site.

Leave a comment