Author Archive

5 lösningar för att sänka IT-budgeten

Written by Victoria Lindén. Posted in Avancerad drift

Det svåra med IT-kostnader och en IT-budget är ju att vi hela tiden behöver utveckla vår IT eftersom verksamheterna mer och mer bygger på just IT. Allt eftersom organisationer blir mer beroende av IT-stöd sätts mer resurser av till att hålla system säkra. Vi vill alltså göra mer med mindre – eller i alla fall så vill vi göra exakt samma som nu men sänka kostnaderna.

Så den grundläggande frågeställningen för framför allt små-och medelstora företag är vilka lösningar det finns som sänker IT-budgeten utan att försämra kvaliteten på tjänsterna eller säkerheten.

Men det viktiga här är också att tänka på att inte endast sänka kostnaderna på de faktiska IT-investeringarna. Genom att säkerställa att er personal behöver göra så lite insatser som möjligt när det gäller IT så kan ni frigöra tid till att utföra aktiviteter som har ett större värde för just er verksamhet. Lika viktigt är det också  att fundera över hur och om IT-lösningar kan bidra till ökade intäkter till företaget.

Här är 5 förslag på lösningar för att sänka IT-budgeten.

Öka er IT-säkerhet – var proaktiva för att förhindra intrång

Written by Victoria Lindén. Posted in Tips

Problematik med olika former av attacker är något som har blivit allt vanligare. Allt eftersom tekniken och programvaror utvecklas ökar också komplexiteten och därmed ökar även antalet kända sårbarheter. Vanligtvis vidtar man åtgärder, såsom patchhantering, efter att man upptäckt en attack eller sårbarhet. Det här är inte en tillräcklig lösning på problemet för alla organisationer. Genom att istället använda er av proaktiva lösningar kan ni öka er IT-säkerhet.

Proaktiva säkerhetsåtgärder har långsiktiga fördelar som är värda att investera i. Många företag gör misstaget och inser inte hur viktigt det är att investera i förebyggande åtgärder som kommer skydda dem från attacker. De inser inte betydelsen av det förrän skadan redan är skedd och deras system redan äventyrats vilket kan bli en kostsam historia.

När det gäller proaktivt IT-säkerhetsarbete står ofta små och medelstora företag inför utmaningar som skiljer en del från vad stora företag måste ta itu med. Det mindre företaget behöver ofta ha större fokus på andra saker som de anser är viktigare för företagets överlevnad. Tid och budget avsätts istället till andra projekt. I många fall har de kanske inte heller någon anställd som arbetar med de här frågorna och vidtar därför endast åtgärder när något händer. Det handlar ju både om att ha möjlighet att ha kompetensen i företaget och att ha någon som ansvarar för att säkerhetsprojekt blir genomförda.

Ni kan börja med 6 enkla steg för att komma igång att arbeta mer proaktivt för att öka er IT-säkerhet utan att det blir en börda för företaget.

Läs om 6 fördelar med molntjänster

Written by Victoria Lindén. Posted in Molndrift

Det finns många fördelar med att använda molntjänster hos en extern molnleverantör. För många företag innebär det en ökad flexibilitet men även minskade kostnader, tidsbesparingar och tillgång till it- och säkerhetskompetens. Dagarna då man köpte in hårdvara för servrar, operativsystem, nätverk, lagring, säkerhet och så vidare är förbi.

Att outsourca och inte ha funktioner som CRM-system, webbhotell och e-post i egen regi har förekommit under många år. Men att anlita en extern partner för kritisk IT-drift såsom databas och filservrar, lagring av dokument eller företagskritiska applikationer och dessutom lägga det i molnet får fortfarande många företag att tveka.

Oavsett vilken tjänstenivå av molntjänster ni är ute efter; Software-as-a-service (Saas), Infrastructure-as-a-Service (Iaas) eller Platform-as-a-Service (PaaS), så finns det stora fördelar att hämta.

9 anledningar till varför företag ska välja Office 365

Written by Victoria Lindén. Posted in Office 365

Att välja IT-stöd kräver noggrant övervägande och det kan kännas lite krångligt att påbörja arbetet med att byta system. Men att använda Office 365 har så många fördelar att det är värt det krångel det kan innebära.

Vi ger er här 9 anledningar varför ni ska välja Office 365!