Author Archive

Handfasta tips för att optimera er IT-säkerhet

Written by Daniel Artursson. Posted in Support

Attacker och hot blir bara mer och mer sofistikerade och avancerade och detta ökar så klart kraven på säkerheten. Dessutom har ett företags IT-säkerhet omvandlats till att omfatta stora delar av arbetsmiljön och fler aspekter. Program, dokument, elektronisk data, offentliga och privata moln, virutaliserade miljöer och medarbetare som arbetar mobilt – allt måste skyddas, förvaltas och övervakas. Att hålla ett företags IT-miljö säkert från angripare är inte heller längre bara en teknisk fråga. För det finns en risk att vi stirrar vi oss blinda på att alltid ha de senaste tekniska lösningarna för skydd mot attacker och skadlig kod, och glömmer bort andra säkerhetsrisker och enkla åtgärder som kan göras på företaget. I flera fall så räcker inte heller de tekniska lösningarna till som skydd – har man inte rätt rutiner och säkerhetspolicies på företaget så är man ändå ett lätt byte. Det bästa är en kombination av tekniska lösningar så som antivirusprogram och brandväggar och att man samtidigt kontinuerligt ser över sina interna säkerhetsrutiner.

Här kommer några punkter som vi tycker är viktiga när ni ska optimera er IT-säkerhet.

Optimera er IT-miljö så att det gynnar hela verksamheten

Written by Daniel Artursson. Posted in Blandat

Att optimera sin IT-miljö är en daglig fråga i de allra flesta organisationer. Vi lägger ner väldigt mycket tid på att analysera och försöka få fram konkreta förslag på förändringar som kan göras för att optimera sin IT-miljö. Det är dock lätt att vi analyserar alldeles för mycket och alldeles för djupt vilket kan resultera i att man inte hinner genomföra några förändringar då man fastnar i analysfasen.

Det är viktigt att förstå att optimering av IT-miljö ofta måste gå hand i hand med förändringar och optimeringar i arbetsprocesser. Det kräver förändringar i båda leden för att det verkligen ska bli en optimering som gynnar företaget. Medarbetare vill ofta ha bättre och nyare IT-system som bättre stödjer deras önskemål och arbete – däremot är de inte alltid lika villiga att förändra sina rutiner och arbetsprocesser. Här är det viktigt att se till helheten när man investerar och optimerar sin IT-miljö.

Optimering av IT-miljö kan innefatta många olika saker. Vi förknippar det kanske främst med “mer IT för mindre peng”, i alla fall är det ofta vad en IT-chef menar när hen slår näven i bordet och vill att företaget ska optimera sin IT-miljö. Men det kan betyda så mycket mer! Vi tar några steg tillbaka och tittar på vad som kan vara bra att tänka på i den här processen.